+48 606 666 111   info@terco.com.pl
+48 606 666 111
info@terco.com.pl

Oferta

Poznaj program

Twój Bezpieczny Dom

1

Folia przeciwgrzybiczna i antybakteryjna

TERCO

1

Folia termoizolacyjna

TERCO

1

Folia paraizolacyjna

TERCO

1

Folia paraizolacyjna

o wysokiej odporności na ogień

TERCO

2

Folia antyradonowa

TERCO

3

Folia hydroizolacyjna premium

TERCO

DSC05815-1

Izolacja pionowa fundamentów

przeciw gryzoniom

TERCO

DSC05744-1

Izolacja pozioma fundamentów UV

TERCO

Informacje zawarte w karcie technicznej produktu zostały podane w dobrej wierze, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i doświadczenia praktycznego opartych na badaniach laboratoryjnych. Nie zwalnia to od odpowiedzialności za prowadzenie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Informacje i zalecenia podane na karcie zastępują informacje wydane wcześniej.

Conkret Z.R. Trejderowscy Sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i wady powstałe na skutek łącznego stosowania oferowanych produktów z materiałami pochodzącymi z portfolio innych producentów, jak również w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian recepturowych przez nabywców i użytkowników. Conkret Z.R. Trejderowscy Sp.j. zastrzega prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie Klientów oraz pełne prawo do modyfikacji produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

Karta techniczna obowiązuje do momentu wydania kolejnej aktualizacji. Dostępna u producenta.

Nie przegap najnowszych

informacji o zdrowym budownictwie

Dołącz do 30 567

naszych subskrybentów